Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Wersja dla niedowidzących
WAŻNE: UWAGA! W związku z przebudową drogi pod wiaduktem kolejowym przy ulicy Głównej w dniu jutrzejszym, tj. 10.05.2019 nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 08:00 – 16:00 dla mieszkańców osiedla Rogi. Za niedogodności przepraszamy.
RODO informacja
e-faktura - nowa usługa w MWiK    instrukcja

KŁOPOTY, które powodują śmieci wrzucane do kanalizacji

  • Przyłącze kanalizacyjne ma średnicę 15-20cm i to już wystarczy aby zwykła gąbka mogła je zablokować. Wrzucane do sieci śmieci tworzą zatory i sprzyjają namnażaniu się bakterii w odpływach.

  • Wrzucane do kanalizacji resztki jedzenia przyciągają szczury, zatem wrzucając do sedesu pozostałości po obiedzie karmisz szczury i przyczyniasz się do zwiększenia populacji tych gryzoni.

  • Niektóre śmieci i substancje wrzucane do kanalizacji stanowią zagrożenie dla organizmów wodnych żyjących w wodach powierzchniowych, do których odprowadzane  są oczyszczone ścieki.

  • Niektóre substancje spuszczane w toalecie mogą tworzyć spustoszenie w biologicznym procesie oczyszczania ścieków, stanowiącym kolejny etap (po mechanicznym oczyszczeniu) systemu oczyszczania ścieków. Substancje te mogą zmniejszać skuteczność procesów biologicznych zachodzących w oczyszczalniach.

  • Niedopałki papierosów poprzez zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni

  • Wrzucane do kanalizacji zużyte igły to potencjalne zagrożenie zranienia (i np. zakażenia groźnymi chorobami) dla pracowników serwisujących (eksploatujących) sieć i obiekty kanalizacyjne.

  • Węglowodory ropopochodne, stanowiące składnik olejów silnikowych itp. Są silnymi truciznami dla  większości organizmów wodnych. Jedna kropla ropy naftowej skutecznie zanieczyszcza 1000 litrów wody. Wprowadzenie takich substancji do sieci kanalizacyjnej może stwarzać niebezpieczne warunki  dla pracowników obsługujących sieć kanalizacyjną.

  • Zużyte oleje roślinne wlewane do kanalizacji tężeją i tworzą zatory