Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Wersja dla niedowidzących
WAŻNE: 1.03.2019 Z powodu awarii sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody przy ul. Sienkiewicza. Przewidywany czas usunięcia awarii godzina 14:00. Za niedogodności przepraszamy.
RODO informacja
e-faktura - nowa usługa w MWiK    instrukcja

Czy zaśmiecanie sieci to TYLKO problem oczyszczalni

Wrzucanie do kanalizacji śmieci to nie tylko problem dla oczyszczalni, ale również problem który objawia się w formie awarii przyłączy kanalizacyjnych, zwiększonej awaryjności pomp sieciowych w oczyszczalniach oraz wyższych kosztów napraw i eksploatacji sieci kanalizacyjnej.

Pamiętajmy:

  • usuwanie awarii jest czasochłonne

  • naprawy sieci kanalizacyjnej często powodują utrudnienia w ruchu drogowym

  • awarie uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z sieci kanalizacyjnej

Każdy użytkownik sieci kanalizacyjnej może mieć wpływ na zmniejszenie ilości awarii sieci kanalizacyjnej poprzez samodyscyplinę i przestrzeganie zasady, by nie wrzucać śmieci do toalety. Przestrzegając zasad działamy dla naszego dobra i dobra naszego portfela.

Wrzucając śmieci do sieci szkodzimy przede wszystkim sobie. A oto skutki takich działań:

  • wybijanie ścieków w piwnicy budynku

  • brak odprowadzenia ścieków, zatory

  • zapychanie rur kanalizacyjnych

  • uciążliwy, przykry zapach z kanalizacji

  • wzrost populacji szczurów w kanałach