Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Wersja dla niedowidzących
WAŻNE: UWAGA! 06.11 - 31.12.2018 w rejonie ul. Kadetów, z powodu remontu mogą nastąpić przerwy w dostawie wody. Za niedogodności przepraszamy
RODO informacja
e-faktura - nowa usługa w MWiK    instrukcja

Wyniki badań jakości wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej miasta Kędzierzyna-Koźla z poszczególnych ujęć i stacji uzdatniania wody.

Do pobrania:

Wyniki badań wody 2016

Twardość wody - jest to cecha wody, spowodowana obecnością w niej jonów wapnia, magnezu, żelaza, glinu, manganu oraz kationów metali ciężkich. Ponieważ w wodach naturalnych sole wapnia i magnezu występują w największych stężeniach, przyjmuje się, że twardość wody pochodzi głównie od nich. Stąd wyróżnia się twardość wapniową i magnezową.

Twardość wody naturalnej powodowana przez węglany, wodorowęglany i wodorotlenki wapnia i magnezu (wytrącające się podczas gotowania w postaci osadów) określa się mianem twardości węglanowej (twardość nietrwała, przemijająca). Natomiast chlorki, siarczany, azotany wapnia i magnezu odpowiadają za twardość niewęglanową wody (trwałą). Suma twardości wapniowej i magnezowej to twardość ogólna wody.

Twardość wody według aktualnych polskich norm wyrażana jest w mmol/l i w mgCaCO3/l.

W niektórych krajach przyjęto oznaczać twardość w stopniach, na przykład:

  • stopień niemiecki (ºDH) = 17,8 mg CaCO3/dm³,
  • stopień francuski (F) = 10 mg CaCO3/dm³,
  • stopień angielski (ºClarka) = 14,3 mg CaCO3/dm³,

Tabela przeliczeniowa jednostek twardości wody

Jednostki mmol/l ºniemieckie ºangielskie ºfrancuskie mg CaCO3/dm³
mmol/l 1 5,61 7,02 10 100
º niemieckie 0,178 1 1,25 1,78 17,8
º angielskie 0,143 0,8 1 1,43 14,3
º francuskie 0,1 0,56 0,7 1 10
mg CaCO3/dm³ 0,01 0,056 0,07 0,1 1


Klasyfikacja twardości wody

woda mgCaCO3/l mmol/l mval/l on (dh)
Bradzo
miękka
0-85 0-0,89 0-1,78 0-5
Miękka 85-170 0,89-1,78 1,78-3,57 5-10
Średnio
twarda
170-340 1,78-3,57 3,57-7,13 10-20
Twarda 340-510 3,57-5,35 7,13-10,7 20-30
Bardzo
twarda
>510 >5.35 >10,7 30

Twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna się zawierać w przedziale od 60 do 500 mgCaCO3/dm3 ( wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z późniejszymi zmianami)

Twardość wody w sieci wodociągowej Kędzierzyna – Koźla, waha się w przedziale 290 - 330 mgCaCO3/l , co odpowiada:

  • 2,90 – 3,3 mmol/l
  • 16,27 - 18,51 (ºDH) stopnie niemieckie
  • 20,36 – 23,17 (ºClarka) stopnie angielskie
  • 29 – 33 (F) stopnie francuskie

Kędzierzyńsko – Kozielska woda klasyfikuje się jako woda o średniej twardości.

Porównanie jakości popularnych wód mineralnych do wody w Kędzierzynie-Koźlu

Wapń Magnez Potas Siarczany Chlorki Fluorki Wodoro
węglany
Średnia
cena[m]
Średnia
cena[l]
Wielka Pieniawa 213,00 21,90 36,90 30,00 3,30 0,21 950,00 2320 2,32
Muszynianka 220,00 131,70 6,500 26,00 8,90 b.d 1477,00 1530 1,53
Dobrowianka 58,12 33,42 b.d b.d b.d 0,13 276,94 990 0,99
Staropolanka 319,00 47,90 49,50 30,00 2,70 0,30 1639,00 1190 1,19
Woda Zuw
Dunikowskiego
89 17 3,4 25 4,8 0,1 406 3,92 0,00392
Jurajska 66,10 32,80 2,20 40,50 7,80 0,40 329,90 1110 1,11
Nałęczowianka 114,20 21,30 2,40 b.d 13,10 0,30 448,50 1120 1,12
Ustronianka 95,40 16,70 1,17 47,00 29,00 0,22 299,00 1130 1,13
mg/dm3
mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 zł/m3 zł/litr