Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Wersja dla niedowidzących
WAŻNE: e-faktura - nowa usługa w MWiK    instrukcja

Taryfa cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kędzierzynie-Koźlu Spółkę z o. o. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Woda
[1 m3=1000 litrów]
Ścieki komunalne
[1 m3=1000 litrów]
3,63 zł netto 7.07 zł netto

Stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich Odbiorców - 3,96  [zł/okres rozliczeniowy]

Podane stawki są stawkami netto, do których należy doliczyć obowiązujący i należny podatek od towarów i usług (obecnie 8%).

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o. o. działając na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z poz. zm.) wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie terminu obowiązujących taryf i w dniu 30 listopada 2017 r. Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęła uchwałę Nr XLIX/465/17, którą przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle świadczone przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o. o., zatwierdzonych uchwałą Nr XXXVII/322/16 z dnia 30 listopada 2016 r., na okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.