Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Wersja dla niedowidzących
WAŻNE: UWAGA! Z powodu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej, nastąpi przerwa w dostawie wody w części ulicy Wyspiańskiego. Prace związane z usunięciem awarii mogą potrwać do godziny 18.00. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
RODO informacja
e-faktura - nowa usługa w MWiK    instrukcja

Taryfa cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kędzierzynie-Koźlu Spółkę z o. o. w okresie od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2020 roku.

Woda

[1 m3=1000 litrów]

Ścieki komunalne

[1 m3=1000 litrów]

Opłata abonamentowa

[1 mc]

4,03 zł netto 7.10 zł netto 4,16 zł netto
4,35 zł brutto 7,67 zł brutto 4,49 zł brutto

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o. o. działając na podstawie art. 24j ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437) wystąpiła o zatwierdzenie taryf do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i po pozytywnej weryfikacji, otrzymała decyzję o zatwierdzeniu taryfy.

Od dnia 1 listopada 2019 r. decyzją nr GL.RZT.070.2.3.2019 organu regulacyjnego wprowadzone zostają na okres trzech lat, taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle świadczone przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kędzierzynie-Koźlu Spółkę z o. o.