Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Wersja dla niedowidzących
WAŻNE: UWAGA! 26.08.2019 Z powodu awarii na sieci, nastąpi przerwa w dostawie wody przy ul. Anny. Przewidywany czas usunięcia awarii godz 12:00. Za niedogodności przepraszamy.
RODO informacja
e-faktura - nowa usługa w MWiK    instrukcja

Taryfa cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kędzierzynie-Koźlu Spółkę z o. o. w okresie od dnia 14 czerwca 2019 roku do dnia 13 czerwca 2020 roku.

Woda

[1 m3=1000 litrów]

Ścieki komunalne

[1 m3=1000 litrów]

Opłata abonamentowa

[1 mc]

3,83 zł netto 7.25 zł netto 4,35 zł netto
4,14 zł brutto 7,83 zł brutto 4,70 zł brutto

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o. o. działając na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z poz. zm.) wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie terminu obowiązujących taryf i w dniu 30 listopada 2017 r. Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęła uchwałę Nr XLIX/465/17, którą przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle świadczone przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o. o., zatwierdzonych uchwałą Nr XXXVII/322/16 z dnia 30 listopada 2016 r., na okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

Następnie działając na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym   zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2180) wystąpiła z wnioskiem  o zatwierdzenie taryf do Dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i po pozytywnej  weryfikacji, otrzymała  decyzję o zatwierdzeniu taryfy. Od dnia 14 czerwca 2018 r. decyzją nr GL.RET.070.7.158.2018.EK organu regulacyjnego wprowadzone zostają na okres trzech lat, taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle świadczone przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kędzierzynie-Koźlu Spółkę z o. o.