Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Wersja dla niedowidzących
WAŻNE: RODO informacja
e-faktura - nowa usługa w MWiK    instrukcja

Twardość wody - jest to cecha wody, spowodowana obecnością w niej jonów wapnia, magnezu, żelaza, glinu, manganu oraz kationów metali ciężkich. Ponieważ w wodach naturalnych sole wapnia i magnezu występują w największych stężeniach, przyjmuje się, że twardość wody pochodzi głównie od nich. Stąd wyróżnia się twardość wapniową i magnezową.

Twardość wody naturalnej powodowana przez węglany, wodorowęglany i wodorotlenki wapnia i magnezu (wytrącające się podczas gotowania w postaci osadów) określa się mianem twardości węglanowej (twardość nietrwała, przemijająca). Natomiast chlorki, siarczany, azotany wapnia i magnezu odpowiadają za twardość niewęglanową wody (trwałą). Suma twardości wapniowej i magnezowej to twardość ogólna wody.

Twardość wody według aktualnych polskich norm wyrażana jest w mmol/l i w mgCaCO3/l.

W niektórych krajach przyjęto oznaczać twardość w stopniach, na przykład:

  • stopień niemiecki (ºDH) = 17,8 mg CaCO3/dm³,
  • stopień francuski (F) = 10 mg CaCO3/dm³,
  • stopień angielski (ºClarka) = 14,3 mg CaCO3/dm³,

Tabela przeliczeniowa jednostek twardości wody

Jednostki mmol/l ºniemieckie ºangielskie ºfrancuskie mg CaCO3/dm³
mmol/l 1 5,61 7,02 10 100
º niemieckie 0,178 1 1,25 1,78 17,8
º angielskie 0,143 0,8 1 1,43 14,3
º francuskie 0,1 0,56 0,7 1 10
mg CaCO3/dm³ 0,01 0,056 0,07 0,1 1


Klasyfikacja twardości wody

woda mgCaCO3/l mmol/l mval/l on (dh)
Bradzo
miękka
0-85 0-0,89 0-1,78 0-5
Miękka 85-170 0,89-1,78 1,78-3,57 5-10
Średnio
twarda
170-340 1,78-3,57 3,57-7,13 10-20
Twarda 340-510 3,57-5,35 7,13-10,7 20-30
Bardzo
twarda
>510 >5.35 >10,7 30

Twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna się zawierać w przedziale od 60 do 500 mgCaCO3/dm3 ( wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z późniejszymi zmianami)

Twardość wody w sieci wodociągowej Kędzierzyna – Koźla, waha się w przedziale 290 - 330 mgCaCO3/l , co odpowiada:

  • 2,90 – 3,3 mmol/l
  • 16,27 - 18,51 (ºDH) stopnie niemieckie
  • 20,36 – 23,17 (ºClarka) stopnie angielskie
  • 29 – 33 (F) stopnie francuskie

Kędzierzyńsko – Kozielska woda klasyfikuje się jako woda o średniej twardości.