Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Wersja dla niedowidzących
WAŻNE: UWAGA! W związku z przebudową drogi pod wiaduktem kolejowym przy ulicy Głównej w dniu jutrzejszym, tj. 10.05.2019 nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 08:00 – 16:00 dla mieszkańców osiedla Rogi. Za niedogodności przepraszamy.
RODO informacja
e-faktura - nowa usługa w MWiK    instrukcja

Przedstawiamy procedurę postępowania w przypadku awarii na instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej u Odbiorcy usług:

Każdą awarię Odbiorca winien każdorazowo niezwłocznie zgłosić w Pogotowiu Wodociągowo-Kanalizacyjnym pod bezpłatnym numerem telefonu – 994.

Upoważniony pracownik dokona wizji w terenie i sporządzi protokół, który będzie zawierał informacje:

  • szczegółowe określenie miejsca awarii, średnice uszkodzonej rury,
  • opis pomieszczenia lub terenu, gdzie wystąpiła awaria, uwzględniając ślady wycieku lub zalania,
  • określenie możliwości spływu wody do kanalizacji sanitarnej – w przypadkach spornych Odbiorca winien udokumentować sposób odprowadzenia wody.

Odbiorca składa pisemny wniosek o uznanie reklamacji faktur za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków sanitarnych w związku z zaistniałą awarią na instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Decyzje o uznaniu roszczeń Odbiorcy podejmuje Zarząd Spółki na podstawie sporządzonego protokołu.