Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Wersja dla niedowidzących
WAŻNE: W związku z pracami remontowymi przy ul. Ligonia do 31.10.2017 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Za niedogodności przepraszamy.
MWiK informuje odbiorców korzystających z usług Banku BGŻ o zmianie w dokonywaniu opłat od 01.08.2017. Wtorki i czwartki bez opłat, pozostałe dni Bank BGŻ będzie pobierał opłaty w wysokości 0,5% kwoty - min 10 PLN.

Przedstawiamy procedurę postępowania w przypadku awarii na instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej u Odbiorcy usług:

Każdą awarię Odbiorca winien każdorazowo niezwłocznie zgłosić w Pogotowiu Wodociągowo-Kanalizacyjnym pod bezpłatnym numerem telefonu – 994.

Upoważniony pracownik dokona wizji w terenie i sporządzi protokół, który będzie zawierał informacje:

  • szczegółowe określenie miejsca awarii, średnice uszkodzonej rury,
  • opis pomieszczenia lub terenu, gdzie wystąpiła awaria, uwzględniając ślady wycieku lub zalania,
  • określenie możliwości spływu wody do kanalizacji sanitarnej – w przypadkach spornych Odbiorca winien udokumentować sposób odprowadzenia wody.

Odbiorca składa pisemny wniosek o uznanie reklamacji faktur za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków sanitarnych w związku z zaistniałą awarią na instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Decyzje o uznaniu roszczeń Odbiorcy podejmuje Zarząd Spółki na podstawie sporządzonego protokołu.