Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Wersja dla niedowidzących
WAŻNE: RODO informacja
e-faktura - nowa usługa w MWiK    instrukcja

Budowa kanalizacji - ul. Wyspiańskiego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. informują, że w porozumieniu z Wydziałem Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz wykonawcą robót Zakładem Budownictwa Ogólnego DROBUD z Opola podjęto decyzję, iż z dniem 11 kwietnia 2019r. rozpoczęty zostanie kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Stanisława Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu.

W związku z powyższym od czwartku 11 kwietnia 2019r. wzdłuż ulicy Stanisława Wyspiańskiego obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu na czas budowy. Nastąpi zawężenie jezdni przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu dwustronnego. W miarę potrzeb na krótkich odcinkach nastąpi zamknięcie jednego pasa ruch i wprowadzenie ruchu wahadłowego.

Prosimy o bezpieczną jazdę w miejscu prowadzenia robót.

Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do sierpnia bieżącego roku.