Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań nr 3, 4 i 5” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Kędzierzynie-Koźlu”

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań nr 3, 4 i 5” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Kędzierzynie-Koźlu” nr POIS.02.03.00-00-0011/17)

Pełny tekst ogłoszenia w BIP

MWiK 2019