Kanalizacja sanitarna w Blachowni

Informacja dotycząca możliwości podłączenia mieszkańców osiedla Blachownia
do kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach Projektu
„Gospodarka wodno-ściekowa w Kędzierzynie-Koźlu” nr POIS.02.03.00-00-0011/17
Zadanie 1 „Budowa sieci kanalizacyjnych na osiedlu Blachownia”

 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. informuje, że zakończono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Kędzierzynie-Koźlu” nr POIS.02.03.00-00-0011/17 na osiedlu Blachownia. W związku z powyższym istnieje techniczna możliwość podłączenia nieruchomości
do wykonanej kanalizacji sanitarnej.

W celu podłączenia nieruchomości do wykonanej kanalizacji sanitarnej należy wystąpić
do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej www.mwik.com.pl w zakładce „Dla klienta”.

MWiK 2019