Światowy dzień wody

22 MARCA obchodzimy Światowy Dzień Wody. W organizację tych wydarzeń angażujemy się cyklicznie współpracując z wieloma zaprzyjaźnionymi Spółkami, co owocuje każdego roku wieloma ciekawymi eventami.

Niestety tegoroczne święto, które organizowaliśmy wraz z Miejska Biblioteką Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu, nie mogło zostać finalnie zorganizowane. W warunkach zagrożenia pandemią koronawirusa COVID-19W i licznymi ograniczeniami, zakazami oraz zalecenia mającymi na celu zapewnienie ochrony mieszkańcom naszego miasta byliśmy zmuszeni odwołać obchody Światowego Dnia Wody 2020.

Tegoroczna tematyka Światowego Dnia Wody 2020 miała skoncentrować się na wodzie i zmianach klimatu – oraz temu, jak są ze sobą nierozerwalnie związane.

 

WODA I ZMIANA KLIMATU: CO TO OZNACZA ?

Każdy obywatel powinien w sposób odpowiedzialny korzystać z zasobu jakim jest woda. Jest to najcenniejszy z surowców jaki występuje na naszym globie. Zmiana klimatu, która w obecnym czasie wpływa na ekstremalne zjawiska pogodowe, ma bezpośredni wpływ na powodzie, susze, niedobór wody oraz jej bardzo duże zanieczyszczenie. Racjonalne korzystanie z dobrodziejstwa jakim jest woda pomoże zatem w znacznym stopniu to ograniczyć.

Ważne tym samym jest to, że nie możemy pozwolić sobie na czekanie…polityka klimatyczna na świecie powinna stać się jedną z ważniejszych spraw, którą należy się bezzwłocznie zająć.

Aby efekt został osiągnięty, każdy kraj na świecie powinien działać szybciej.
Ludzie potrzebują wody, aby przetrwać !!! Woda jest niezbędna, aby sprawnie działały wszystkie urządzenia sanitarne, opieka zdrowotna, edukacja, biznes
i przemysł. Plany działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu muszą być zintegrowane w różnych sektorach i koordynowane ponad granicami. Muszą mieć jedną wspólną cechę: bezpieczne i zrównoważone zarządzanie wodą.

Walka ze zmianami klimatu otworzy ogromne możliwości dla gospodarki w wielu obszarach. Należałoby zastosować systemy produkcji o obiegu zamkniętym
i znacznie efektywniej wykorzystywać wodę. Wraz ze wzrostem światowej populacji rośnie zapotrzebowanie na wodę, która wyczerpuje zasoby naturalne
i szkodzi środowisku w wielu miejscach. W związku z tym istotnym jest ochrona oceanów, terenów podmokłych, przyjęcie inteligentnych technik rolniczych oraz bezpieczne zwiększenie ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków do nawadniania oraz do celów przemysłowych i komunalnych. Zbieranie wody deszczowej poprzez jej wychwytywanie jest szczególnie przydatne w regionach o nierównomiernym rozkładzie opadów w celu budowania odporności na wstrząsy i zapewnienia zapasów na okresy suche. Poprawa magazynowania węgla – torfowiska zajmują około 3% powierzchni ziemi na świecie, ale magazynują co najmniej dwa razy więcej węgla niż wszystkie lasy na Ziemi. Gleby namorzynowe mogą kumulować do trzech lub czterech razy więcej węgla niż gleby lądowe. Ochrona i rozwój tego rodzaju środowisk może mieć duży wpływ na zmiany klimatu. Pamiętajmy również, że poprzez ochronę naturalnych buforów, takich jak nadmorskie namorzyny i mokradła, które są  niedrogimi
i naturalnymi barierami dla powodzi, ekstremalnych zjawisk pogodowych i erozji, możemy zminimalizować złe skutki zmian klimatu.

Woda jest naszym najcenniejszym zasobem – musimy korzystać z niej w bardziej odpowiedzialny sposób oraz zrównoważyć wszystkie potrzeby społeczeństwa, zapewniając jednocześnie, że najbiedniejsi ludzie nie zostaną w tyle.

Każdy, kto kocha i dba o życie, zarówno swoje jak i swoich bliskich powinien pamiętać, że działania polegające na ochronie klimatu i wody może realizować na co dzień w swoim otoczeniu.


Oto pięć zmian, które wszyscy możemy dzisiaj wprowadzić:

1. Weź pięciominutowe prysznice. Niedobór wody dotyka już czterech na dziesięć osób. Ponieważ 80% ścieków nigdy nie jest oczyszczanych, wzięcie krótszych pryszniców jest doskonałym sposobem na uratowanie tego cennego zasobu.

  1. Jedz więcej posiłków pochodzenia roślinnego. Zmiany w diecie, obejmujące żywność pochodzenia roślinnego i zrównoważoną żywność pochodzenia zwierzęcego, mogą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych nawet o 8,0 gigaton rocznie na ekwiwalent dwutlenku węgla.

    3. Nie wyrzucaj jadalnej żywności. Szacunkowo 1/3 całej żywności produkowanej na świecie jest tracona lub marnuje się. Ograniczenie marnotrawienia żywności zmniejsza zapotrzebowanie na rolnictwo, które jest jednym z największych konsumentów wody.

    4. Wyłącz technologię. Obecnie 90% produkcji energii wymaga zużycia wody. Wyłączając nasze urządzenia, gdy z nich nie korzystamy, potrzeba mniej energii.

    5. Kupuj w sposób zrównoważony. Typowa para dżinsów wytwarza 10 000 litrów wody, czyli tyle, ile człowiek pije w ciągu 10 lat. Pozyskiwanie naszych towarów z odpowiedzialnych źródeł może mieć duży wpływ na zużycie wody
    i innych podstawowych zasobów.


Sekretarz Generalny ONZ António Guterres powiedział:


„Ostrzeżenia są konieczne. Ale strach nie wykona pracy. ”

Tak, zmiany klimatu mogą być przerażające i zniechęcające, ale jest jeden prosty krok, który możesz zrobić natychmiast – NIE MARNUJ WODY!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MWiK 2019