M. Kłodnickie Sławięcice
W związku z uszkodzeniem rury sieci wodociągowej przez firmę wykonującą prace budowlane dla zadania „Budowa Obwodnicy Północnej w Kędzierzynie-Koźlu w ciągu drogi krajowej nr 40” – trwają czynności ze strony Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. mające na celu jak najszybsze przywrócenie wody w kranach mieszkańców osiedla Sławięcice (ulica Eichendorffa oraz ulica Sadowa) oraz w Miejscu Kłodnickim. Czas naprawy usterki potrwa min. 3h.
Prosimy Państwa o cierpliwość!

MWiK 2019