Kanalizacja sanitarna w Blachowni

Informacja dotycząca możliwości podłączenia mieszkańców osiedla Blachownia do kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Kędzierzynie-Koźlu” nr POIS.02.03.00-00-0011/17 Zadanie 1 „Budowa sieci kanalizacyjnych na osiedlu Blachownia”   Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. informuje, że zakończono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Kędzierzynie-Koźlu” nr POIS.02.03.00-00-0011/17 na osiedlu Blachownia. W związku z powyższym istnieje techniczna możliwość podłączenia nieruchomości do wykonanej kanalizacji sanitarnej. W celu podłączenia nieruchomości do wykonanej kanalizacji

Czytaj więcej »
Otwarcie drogi nr 40

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. informują, że od godziny 17:00 dnia 10 maja 2019r. przywrócony zostanie przejazd przez odcinek drogi krajowej nr 40 – ul. Przyjaźni od skrzyżowania z ulicą Nowowiejską do skrzyżowania z ulicą Juliana Tuwima.

Czytaj więcej »
Budowa kanalizacji – ul. Wyspiańskiego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. informują, że w porozumieniu z Wydziałem Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz wykonawcą robót Zakładem Budownictwa Ogólnego DROBUD z Opola podjęto decyzję, iż z dniem 11 kwietnia 2019r. rozpoczęty zostanie kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Stanisława Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu. W związku z powyższym od czwartku 11 kwietnia 2019r. wzdłuż ulicy Stanisława Wyspiańskiego obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu na czas budowy. Nastąpi zawężenie jezdni przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu dwustronnego. W miarę potrzeb

Czytaj więcej »

MWiK 2019