Strona główna » Jakość ścieku

 

Wartości stężeń zanieczyszczeń w ściekach w zakresie poszczególnych wskaźników

Jednostka

Rodzaj ścieków

Stężenie średnioroczne

w roku 2022

Wartości stężeń zanieczyszczeń dopuszczalnych według pozwolenia wodnoprawnego mg/dm3

GL.ZUZ.1.4210.410.2020.JPŁ

BZT5

mgO2/dm3

surowe

298,67

 

oczyszczone

2,38

15

ChZTCr

mgO2/dm3

surowe

686,58

 

oczyszczone

36,62

125

Zawiesina

mg/dm3

surowe

253,08

 

oczyszczone

3,78

35

Azot ogólny

mgN/dm3

surowe

77,21

 

oczyszczone

3,85

15

Fosfor ogólny

mgP/dm3

surowe

8,46

 

oczyszczone

0,22

2