Woda podawana do sieci na terenie miasta jest wydobywana wyłącznie ze studni głębinowych o głębokości dochodzącej do 100 metrów pod poziomem terenu. Pobierana jest z trzecio i czwartorzędowych warstw wodonośnych, co zapewnia czystość i wysoką zawartość cennych dla zdrowia minerałów, ze szczególnym udziałem wapnia i magnezu.

Twardość wody – jest to cecha wody, spowodowana obecnością w niej jonów wapnia, magnezu, żelaza, glinu, manganu oraz kationów metali ciężkich. Ponieważ w wodach naturalnych sole wapnia i magnezu występują w największych stężeniach, przyjmuje się, że twardość wody pochodzi głównie od nich. Stąd wyróżnia się twardość wapniową i magnezową.

Twardość wody naturalnej powodowana przez węglany, wodorowęglany i wodorotlenki wapnia i magnezu (wytrącające się podczas gotowania w postaci osadów) określa się mianem twardości węglanowej (twardość nietrwała, przemijająca). Natomiast chlorki, siarczany, azotany wapnia i magnezu odpowiadają za twardość niewęglanową wody (trwałą). Suma twardości wapniowej i magnezowej to twardość ogólna wody.

Twardość wody według aktualnych polskich norm wyrażana jest w mmol/l i w mgCaCO3/l.

W niektórych krajach przyjęto oznaczać twardość w stopniach, na przykład:

  • stopień niemiecki (ºDH) = 17,8 mg CaCO3/dm³,
  • stopień francuski (F) = 10 mg CaCO3/dm³,
  • stopień angielski (ºClarka) = 14,3 mg CaCO3/dm³,
Twardość wody w Kędzierzynie-Koźlu*

~ 17o DH

stopni niemieckich

~ 31o F

stopni francuskich

~ 22o Clarka

stopni angielskiech

~ 3,1 mmol/l

milimoli na litr

* wartości uśrednione

Twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna się zawierać w przedziale od 60 do 500 mgCaCO3/dm3 ( wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z późniejszymi zmianami)

Twardość wody w sieci wodociągowej Kędzierzyna – Koźla, waha się w przedziale 290 – 330 mgCaCO3/l , co odpowiada:

  • 2,90 – 3,3 mmol/l
  • 16,27 – 18,51 (ºDH) stopnie niemieckie
  • 20,36 – 23,17 (ºClarka) stopnie angielskie
  • 29 – 33 (F) stopnie francuskie
 

Kędzierzyńsko – Kozielska woda klasyfikuje się jako woda o średniej twardości.

Tabela przeliczeniowa jednostek twardości wody
Jednostkimmol/lºniemieckieºangielskieºfrancuskiemg CaCO3/dm³
mmol/l15,617,0210100
º niemieckie0,17811,251,7817,8
º angielskie0,1430,811,4314,3
º francuskie0,10,560,7110
mg CaCO3/dm³0,010,0560,070,11
Klasyfikacja twardości wody
wodamgCaCO3/lmmol/lmval/lon (dh)
Bradzo
miękka
0-850-0,890-1,780-5
Miękka85-1700,89-1,781,78-3,575-10
Średnio
twarda
170-3401,78-3,573,57-7,1310-20
Twarda340-5103,57-5,357,13-10,720-30
Bardzo
twarda
>510>5.35>10,730
Porównanie jakości popularnych wód mineralnych do wody w Kędzierzynie-Koźlu
 WapńMagnezPotasSiarczanyChlorkiFluorkiWodoro
węglany
Średnia
cena[m3]
Średnia
cena[l]/zł
Wielka Pieniawa213,0021,9036,9030,003,300,21950,0023202,32
Muszynianka220,00131,706,50026,008,90b.d1477,0015301,53
Dobrowianka58,1233,42b.db.db.d0,13276,949900,99
Staropolanka319,0047,9049,5030,002,700,301639,0011901,19
Woda Zuw
Dunikowskiego
89173,4254,80,14063,920,00392
Jurajska66,1032,802,2040,507,800,40329,9011101,11
Nałęczowianka114,2021,302,40b.d13,100,30448,5011201,12
Ustronianka95,4016,701,1747,0029,000,22299,0011301,13
 mg/dm3mg/dm3mg/dm3mg/dm3mg/dm3mg/dm3mg/dm3zł/m3zł/litr

Sprawozdania z badań próbek wody od SGS Polska Sp. z o.o

MWiK 2019