BIP - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

BIP - MWiK w Kędzierzynie Koźlu

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 749-000-52-08
REGON: 530553361
KRS: 0000052765

Pogotowie wod-kan  - 994

Siedziba przy ul. Filtrowej 14 w Kędzierzynie-Koźlu
77 480 13 00 Sekretariat sekretariat@mwik.com.pl
77 480 13 09
77 480 13 10
Dział obsługi klienta bok@mwik.com.pl
77 480 13 13 Księgowość
77 480 13 15 Księgowość - należności za wodę i ścieki
77 480 13 16 Zaopatrzenie
77 480 13 20 Dział Utrzymania Ruchu i Transportu ur@mwik.com.pl
77 480 13 03
77 480 13 04
Fundusz Spójności

 

Oddział przy ul. Dunikowskiego 14 w Kędzierzynie-Koźlu
994 Pogotowie wod-kan
77 480 25 20

Dyspozytor

77 480 25 28
77 480 25 29
505 876 356

Biuro Techniczne

77 480 25 25

Dział Produkcji Wody i Monitoringu Sieci

77 480 25 26

Dział Eksploatacji Sieci Wodociągowej i Inwestycji

 

Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Gliwickiej 4 w Kędzierzynie-Koźlu

77 480 25 32
77 480 25 31

Kierownik
Mistrz

os@mwik.com.pl
77 480 25 33 Laboratorium labo@mwik.com.pl

Dział Kanalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 67 w Kędzierzynie-Koźlu

77 472 47 80

Kierownik
Mistrzowie

dk@mwik.com.pl