Strona główna » Jak dbać o naszą kanalizację

Śmieci powodujące zatory

Czego nie wyrzucać do kanalizacji?

Patyczki higieniczne, chusteczki nawilżane, pieluchy jednorazowe, podpaski, tampony, waciki kosmetyczne.

Powód:

Blokują swobodny przepływ ścieków. Uszkadzają urządzenia do tłoczenia ścieków.

Co zrobić:

Wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.


Odpady komunalne, pożywienie, tłuszcze i oleje

Powód:

Blokują swobodny przepływ ścieków. Zmniejszają przekrój rur. Powodują trudno usuwalne zatory.

Co zrobić:

Zlewamy do zamykanego pojemnika i wrzucamy do kosza na odpady zmieszane lub przekazujemy do utylizacji.


Opakowania po produktach , butelki po płynach, materiały budowlane, farby, lakiery itp.

Powód:

Blokują swobodny przepływ ścieków. Zmniejszają przekrój rur. Powodują trudno usuwalne zatory.

Co zrobić:

Wrzucamy do pojemnika na odpady z uwzględnieniem zasad segregacji.


Leki

Powód:

Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni. Powodują skażenie wód.

Co zrobić:

Wrzucamy do pojemnika na odpady specjalne w aptekach.


Padłe zwierzęta

Powód:

Blokują swobodny przepływ ścieków.

Co zrobić:

Kontaktujemy się z firmą utylizującą padłych zwierząt.