MWiK Kędzierzyn-Koźle

Jak postępować w przypadku awarii na instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej?

Każdą awarię Odbiorca winien każdorazowo niezwłocznie zgłosić w Pogotowiu Wodociągowo-Kanalizacyjnym pod bezpłatnym numerem telefonu – 994.

Upoważniony pracownik dokona wizji w terenie i sporządzi protokół, który będzie zawierał informacje:

 • szczegółowe określenie miejsca awarii, średnice uszkodzonej rury,
 • opis pomieszczenia lub terenu, gdzie wystąpiła awaria, uwzględniając ślady wycieku lub zalania,
 • określenie możliwości spływu wody do kanalizacji sanitarnej – w przypadkach spornych Odbiorca winien udokumentować sposób odprowadzenia wody.


Jako odbiorca złóż pisemny wniosek o uznanie reklamacji faktur za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków sanitarnych w związku z zaistniałą awarią na instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Decyzje o uznaniu Twoich roszczeń podejmuje Zarząd Spółki na podstawie sporządzonego protokołu.

W związku z naliczaniem wysokiej prowizji za wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w kasach banków, wskazujemy dodatkowe punkty obsługiwane przez Polskie ePłatności, w których można dokonywać wpłat za otrzymane od nas faktury  na terenie  miasta  Kędzierzyna-Koźla.

Obecna  wysokość  prowizji  to  –  3,69  PLN.

Dodatkowo poza wspomnianą prowizją pobierana będzie dodatkowa opłata transakcyjna w wysokości 0,3 %  od  wartości  wpłaty  dla  rachunku  powyżej  100 zł.

Koźle

 • Salonik – ul. Czerwińskiego 1,
 • Stacja Paliw PKN Orlen – ul. Łukasiewicza  


Pogorzelec

 • Hipermarket Carrefour – ul. Kozielska 20,  
 • Stacja Paliw PKN Orlen – ul. Kozielska 6B,
 • Kolektura Lotto – ul. Piotra Skargi 17,
 • Salonik prasowy – ul. Kozielska 20


Śródmieście

 • Salonik – al. Jana Pawła II 30,
 • Leclerc – al. Jana Pawła II 30,
 • Kolektura Lotto – ul. Damrota 26,
 • Ruch – Wojska Polskiego,
 • Kolektura Lotto – ul. Wojska Polskiego 2A,
 • Świat Prasy – ul. Kosmonautów 6,


Piasty

 • Stokrotka – ul. K. Jadwigi 12,
 • Salonik – Krzywoustego 18B
 • Stacja Paliw PKN Orlen – al. Jana Pawła II


Azoty

 • Stokrotka – ul. Wincentego Witosa 4


Cisowa

 • ODIDO – ul. Fredry 67

Stan wodomierza możesz zgłosić na kilka sposobów:

 • przez poniższy formularz na tej stronie internetowej
 • e-mailem na adres: bok@mwik.com.pl
 • telefonicznie – na numer BOK 77 48 01 309 lub 77 48 01 310
 • wysyłając zdjęcie wodomierza na nr 505 876 356 lub e-mail bok@mwik.com.pl


Należy podać stan wodomierza i numer klienta oraz datę odczytu.

Stan wodomierza należy podać w pełnych metrach sześciennych, odczytując wartość z czarnych pól, pomijając pola czerwone. Wodomierz przedstawiony poniżej wskazuje 0m3

wodomierz wskazujący zero metrów sześcięnnych

Formularz umożliwiający przesłanie stanu licznika

  Świadczymy usługi  w zakresie budowy, wymiany sieci i przyłączy wodociągowych wraz z robotami ziemnymi. Realizujemy prace w zakresie wymiany/montażu wodomierzy oraz wykrywania awarii na sieciach wodociągowych. Poniżej cennik wynajmu sprzętu i usług świadczonych przez MWiK.

  Świadczymy usługi  sprzętem specjalistycznym w zakresie udrażniania i czyszczenia sieci, przyłączy i urządzeń kanalizacyjnych. Realizujemy prace związane z budową, naprawą bądź usuwaniem awarii na sieciach i przyłączach kanalizacyjnych. Ponadto oferujemy możliwość wykonania inspekcji TV kanałów sieci kanalizacyjnych. Poniżej cennik wynajmu sprzętu i usług świadczonych przez MWiK.

  Świadczymy usługi w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb).

  Świadczymy usługi w zakresie wynajmu sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą. Poniżej cennik wynajmu sprzętu i usług świadczonych przez MWiK.

  Woda podawana do sieci na terenie miasta jest wydobywana wyłącznie ze studni głębinowych o głębokości dochodzącej do 100 metrów pod poziomem terenu. Pobierana jest z trzecio i czwartorzędowych warstw wodonośnych, co zapewnia czystość i wysoką zawartość cennych dla zdrowia minerałów, ze szczególnym udziałem wapnia i magnezu.

  Twardość wody – jest to cecha wody, spowodowana obecnością w niej jonów wapnia, magnezu, żelaza, glinu, manganu oraz kationów metali ciężkich. Ponieważ w wodach naturalnych sole wapnia i magnezu występują w największych stężeniach, przyjmuje się, że twardość wody pochodzi głównie od nich. Stąd wyróżnia się twardość wapniową i magnezową.

  Twardość wody naturalnej powodowana przez węglany, wodorowęglany i wodorotlenki wapnia i magnezu (wytrącające się podczas gotowania w postaci osadów) określa się mianem twardości węglanowej (twardość nietrwała, przemijająca). Natomiast chlorki, siarczany, azotany wapnia i magnezu odpowiadają za twardość niewęglanową wody (trwałą). Suma twardości wapniowej i magnezowej to twardość ogólna wody.

  Twardość wody według aktualnych polskich norm wyrażana jest w mmol/l i w mgCaCO3/l.

  W niektórych krajach przyjęto oznaczać twardość w stopniach, na przykład:

  • stopień niemiecki (ºDH) = 17,8 mg CaCO3/dm³,
  • stopień francuski (F) = 10 mg CaCO3/dm³,
  • stopień angielski (ºClarka) = 14,3 mg CaCO3/dm³,

  Twardość wody w Kędzierzynie-Koźlu*

  Stopni niemieckich

  17o DH

  Stopni francuskich

  31o F

  Stopni angielskich

  3,1 mmol/l

  * wartości uśrednione

  Twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna się zawierać w przedziale od 60 do 500 mgCaCO3/dm3 ( wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017r. poz. 2294).

  Twardość wody w sieci wodociągowej Kędzierzyna – Koźla, waha się w przedziale 290 – 330 mgCaCO3/l, co odpowiada:

  • 2,90 – 3,3 mmol/l
  • 16,27 – 18,51 (ºDH) stopnie niemieckie
  • 20,36 – 23,17 (ºClarka) stopnie angielskie
  • 29 – 33 (F) stopnie francuskie

  Kędzierzyńsko – Kozielska woda klasyfikuje się jako woda o średniej twardości.

  Klasyfikacja twardości wody

  wodamgCaCO3 /lmmol/lmval/lo n (dh)
  Bardzo miękka0-850-0,890-1,780-5
  Miękka85-1700,89-1,781,78-3,575-10
  Średnio twarda170-3401,78-3,573,57-7,1310-20
  Twarda340-5103,57-5,357,13-10,720-30
  Bardzo twarda> 510>5.35>10,730
  Klasyfikacja twardości wody

  *wg. Obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,poz.2294)
  ** – wartości zalecane ze względów zdrowotnych

  Icon

  Podanie o podlicznik (działki) 201.29 KB 337 downloads

  Icon

  Załącznik do wniosku o zawarcie umowy 132.49 KB 236 downloads

  Icon

  Zlecenie na ekspertyzę wodomierza 30.40 KB 56 downloads

  Icon

  Zlecenie na plombowanie podlicznika 189.45 KB 142 downloads

  Icon

  Zlecenie na wykonanie robót 30.65 KB 185 downloads

  W trosce o zdrowiekomfort życiaMIESZKAŃCÓW

  Numer alarmowy: 994

  Dane adresowe

  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
  47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Filtrowa 14

  KRS Opole 0000052765
  Kapitał Zakładowy: 159 633 000,00

  NIP: 749-000-52-08
  Regon: 530553361

  Biuro Obsługi Klienta

  77 480 13 09
  77 480 13 10
  505 876 356
  bok@mwik.com.pl

  Ważne numery

  Pogotowie wod-kan (całą dobę): 994

  Dyspozytor (całą dobę): 77 480 25 20

  Dział Kanalizacji (ul. Grunwaldzka):
  77 472 47 80

  Oczyszczalnia ścieków (ul. Gliwicka): 77 480 25 30

  Back to top