Strona główna » Strefa klienta » Zgłaszanie awarii

Jak postępować w przypadku awarii na instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej?

Każdą awarię Odbiorca winien każdorazowo niezwłocznie zgłosić w Pogotowiu Wodociągowo-Kanalizacyjnym pod bezpłatnym numerem telefonu – 994.

Upoważniony pracownik dokona wizji w terenie i sporządzi protokół, który będzie zawierał informacje:

  • szczegółowe określenie miejsca awarii, średnice uszkodzonej rury,
  • opis pomieszczenia lub terenu, gdzie wystąpiła awaria, uwzględniając ślady wycieku lub zalania,
  • określenie możliwości spływu wody do kanalizacji sanitarnej – w przypadkach spornych Odbiorca winien udokumentować sposób odprowadzenia wody.


Jako odbiorca złóż pisemny wniosek o uznanie reklamacji faktur za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków sanitarnych w związku z zaistniałą awarią na instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Decyzje o uznaniu Twoich roszczeń podejmuje Zarząd Spółki na podstawie sporządzonego protokołu.