Strona główna » Strefa klienta » Ceny wody, ścieków i usług

Taryfa cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kędzierzynie-Koźlu Spółkę z o. o. w okresie od dnia 01 marca 2023 do dnia 29 luty 2024

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o. o. działając na podstawie art. 24b ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) wystąpiła o zatwierdzenie taryf do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i po pozytywnej weryfikacji, otrzymała decyzję o zatwierdzeniu taryfy. 

Od dnia 1 marca 2023 r. decyzją nr GL.RZT.70.91.2022 organu regulacyjnego wprowadzone zostają na okres trzech lat, taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle świadczone przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kędzierzynie-Koźlu Spółkę z o. o.

Szczegółowy cennik u dołu strony, wersja pdf w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

Icon

Taryfa cen i opłat od 01.03.2023 do 28.02.2026 1.69 MB 490 downloads

Taryfa cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania…
Icon

Decyzja i taryfa GL.RZT.70.91.2022 883.44 KB 51 downloads

RODZAJE I WYSOKOŚĆ  CEN I STAWEK  OPŁAT W OKRESIE OD
01-03-2024 DO 28-02-2025

Grupa 1 –  odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zużywający wodę na cele bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, właściciele lub zarządcy budynków otrzymujący co miesiąc fakturę w formie papierowej wystawioną na podstawie odczytu wskazań wodomierza,            

Woda

Opłata abonamentowa woda

5,27 zł/m3 netto

4,62 zł/m-c  netto

5,69 zł/m3  brutto

4,99 zł/m-c  brutto

Grupa 2 – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę – pozostali, nie uwzględnieni w Grupie 1, 3 i 15 otrzymujący co miesiąc fakturę w formie papierowej wystawioną na podstawie odczytu wskazań wodomierza,

Woda

Opłata abonamentowa woda

5,32 zł/m3 netto

4,62 zł/m-c  netto

5,73 zł/m3  brutto

4,99 zł/m-c  brutto

Grupa 3 –  odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zużywający wodę na cele bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, właściciele lub zarządcy budynków otrzymujący co miesiąc fakturę w formie elektronicznej wystawioną na podstawie odczytu wskazań wodomierza,

Woda

Opłata abonamentowa woda

5,27 zł/m3 netto

3,27 zł/m-c  netto

5,69 zł/m3  brutto

3,53 zł/m-c  brutto

Grupa 4 – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę – pozostali, nie uwzględnieni w Grupie 1, 3 i 15 otrzymujący co miesiąc fakturę w formie elektronicznej wystawioną na podstawie odczytu wskazań wodomierza,

Woda

Opłata abonamentowa woda

5,31 zł/m3 netto

3,27 zł/m-c  netto

5,73 zł/m3  brutto

3,53 zł/m-c  brutto


Grupa 5 – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzający ścieki bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, właściciele lub zarządcy budynków otrzymujący co miesiąc fakturę w formie papierowej wystawioną na podstawie odczytu urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku na podstawie odczytu wskazań wodomierza,

Odprowadzenie  ścieków

Opłata abonamentowa  ścieki

8,97 zł/m3 netto

6,44 zł/m-c netto

9,69 zł/m3 brutto

6,96 zł/m-c brutto


Grupa 6 – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków – pozostali, nie uwzględnieni w Grupie 5 i 7, otrzymujący co miesiąc fakturę w formie papierowej wystawioną na podstawie odczytu urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku, na podstawie odczytu wskazań wodomierza,

Odprowadzenie  ścieków

Opłata abonamentowa  ścieki

8,97 zł/m3 netto

6,44 zł/m-c netto

9,69 zł/m3 brutto

6,96 zł/m-c brutto

Grupa 7 – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzający ścieki bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, właściciele lub zarządcy budynków otrzymujący co miesiąc fakturę w formie elektronicznej, wystawioną na podstawie odczytu urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku na podstawie odczytu wskazań wodomierza,

Odprowadzenie  ścieków

Opłata abonamentowa  ścieki

8,97 zł/m3 netto

5,08 zł/m-c netto

9,69 zł/m3 brutto

5,49 zł/m-c brutto

Grupa 8 – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków – pozostali, nie uwzględnieni w Grupie 5 i 7 otrzymujący co miesiąc fakturę w formie elektronicznej wystawioną  na podstawie odczytu urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku, na podstawie odczytu wskazań wodomierza,

Odprowadzenie  ścieków

Opłata abonamentowa  ścieki

8,97 zł/m3 netto

5,08 zł/m-c netto

9,69 zł/m3 brutto

5,49 zł/m-c brutto

Grupa 9 – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzający ścieki oraz zużywający wodę na cele bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, właściciele lub zarządcy budynków otrzymujący co miesiąc fakturę w formie papierowej wystawioną na podstawie odczytu urządzenia pomiarowego i/lub na podstawie  odczytu wskazań  wodomierza,

Woda

Opłata abonamentowa woda

5,27 zł/m3 netto

4,62 zł/m-c  netto

5,69 zł/m3  brutto

4,99 zł/m-c  brutto

Odprowadzenie  ścieków

Opłata abonamentowa  ścieki

8,97 zł/m3 netto

3,83 zł/m-c netto

9,69 zł/m3 brutto

4,14 zł/m-c brutto


Grupa 10 – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i usług  zbiorowego odprowadzania ścieków – pozostali, nie uwzględnieni w Grupie 9 i 11, otrzymujący co miesiąc fakturę w formie papierowej wystawioną na podstawie odczytu urządzenia pomiarowego i/lub na podstawie odczytu wskazań wodomierza,

Woda

Opłata abonamentowa woda

5,31 zł/m3 netto

4,62 zł/m-c  netto

5,73 zł/m3  brutto

4,99 zł/m-c  brutto

Odprowadzenie  ścieków

Opłata abonamentowa  ścieki

8,97 zł/m3 netto

3,83 zł/m-c netto

9,69 zł/m3 brutto

4,14 zł/m-c brutto

Grupa 11 – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i usług  zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzający ścieki oraz zużywający wodę na cele bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, właściciele lub zarządcy budynków otrzymujący co miesiąc fakturę w formie elektronicznej wystawioną na podstawie odczytu urządzenia pomiarowego i/lub na podstawie odczytu wskazań wodomierza,

Woda

Opłata abonamentowa woda

5,27 zł/m3 netto

3,27 zł/m-c  netto

5,69 zł/m3  brutto

3,53 zł/m-c  brutto

Odprowadzenie  ścieków

Opłata abonamentowa  ścieki

8,97 zł/m3 netto

3,83 zł/m-c netto

9,69 zł/m3 brutto

4,14 zł/m-c brutto


Grupa 12 – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i usług  zbiorowego odprowadzania ścieków – pozostali, nie uwzględnieni w Grupie 9 i 11, otrzymujący co miesiąc fakturę w formie elektronicznej wystawioną na podstawie odczytu urządzenia pomiarowego i/lub na podstawie odczytu wskazań wodomierza,

Woda

Opłata abonamentowa woda

5,31 zł/m3 netto

3,27 zł/m-c  netto

5,69 zł/m3  brutto

3,53 zł/m-c  brutto

Odprowadzenie  ścieków

Opłata abonamentowa  ścieki

8,97 zł/m3 netto

3,83 zł/m-c netto

9,69 zł/m3 brutto

4,14 zł/m-c brutto


Grupa 13 – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie co najwyżej dwóch odczytów wodomierzy w ciągu roku  kalendarzowego, otrzymujący fakturę w formie papierowej,

Woda

Opłata abonamentowa woda

5,27 zł/m3 netto

1,30 zł/m-c  netto

5,69 zł/m3  brutto

1,40 zł/m-c  brutto

Odprowadzenie  ścieków

Opłata abonamentowa  ścieki

8,97 zł/m3 netto

1,30 zł/m-c netto

9,69 zł/m3 brutto

1,40 zł/m-c brutto


Grupa 14 –  odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie co najwyżej dwóch odczytów wodomierzy w ciągu roku kalendarzowego, w fakturze w formie elektronicznej,

Woda

Opłata abonamentowa woda

5,27 zł/m3 netto

0,63 zł/m-c  netto

5,69 zł/m3  brutto

0,68 zł/m-c  brutto

Odprowadzenie  ścieków

Opłata abonamentowa  ścieki

8,97 zł/m3 netto

0,63 zł/m-c netto

9,69 zł/m3 brutto

0,68 zł/m-c brutto


Grupa 15 – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę zużywający wodę na cele przeciwpożarowe, tj. pobierający wodę z hydrantów ulicznych, wykorzystywaną do celów gaśniczych i przeciwpożarowych rozliczani  na podstawie odrębnych umów.

Woda

Opłata abonamentowa woda

5,31 zł/m3 netto

3,71 zł/m-c  netto

5,73 zł/m3  brutto

4,01 zł/m-c  brutto