NAZWA, ADRES, NIP, REGON, KRS:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Filtrowa 14

KRS Opole 0000052765
Kapitał Zakładowy: 159 633 000,00

NIP: 749-000-52-08
Regon: 530553361

KONTA BANKOWE:

ING Bank Śląski S.A. 1/O w Kędzierzynie-Koźlu
77 1050 1517 1000 0005 0372 5962

PKO BP S.A. 1/O w Kędzierzynie-Koźlu
12 1020 3714 0000 4602 0007 7511

BGŻ S.A. O/O Kędzierzyn-Koźle 
92 2030 0045 1110 0000 0092 1210

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

Biuro Obsługi Klienta

77 480 13 09
77 480 13 10
505 876 356
Pogotowie wod-kan (całą dobę)         994
Dyspozytor (całą dobę)77 480 25 20
Sekretariat77 480 13 00
FAX77 544 96 36
Dział Kanalizacji (ul. Grunwaldzka)77 472 47 80
Oczyszczalnia ścieków (ul. Gliwicka)77 480 25 30

FORMULARZ KONTAKTOWY

MWiK 2019