Archiwa Projekty EU - MWiK Kędzierzyn-Koźle

Informacje o Programie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne, a także inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Jest to największy …

PROJEKT ZAOPATRZENIE W WODĘ I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU O WARTOŚCI 44,5 MLN EUR ZOSTAŁ ZREALIZOWANY W LATACH 2003-2011 PRZY 70% WSPARCIU FINANSOWYM Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

W grudniu 2011 r. zakończono największe przedsięwzięcie infrastrukturalne w Kędzierzynie-Koźlu, projekt porządkujący gospodarkę wodno-ściekową. Łączna wartość projektu wyniosła 44,5 mln euro przy 70% współudziale …

Numer alarmowy: 994

Dane adresowe

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Filtrowa 14

KRS Opole 0000052765
Kapitał Zakładowy: 159 633 000,00

NIP: 749-000-52-08
Regon: 530553361

Biuro Obsługi Klienta

77 480 13 09
77 480 13 10
505 876 356
bok@mwik.com.pl

Ważne numery

Pogotowie wod-kan (całą dobę): 994

Dyspozytor (całą dobę): 77 480 25 20

Dział Kanalizacji (ul. Grunwaldzka):
77 472 47 80

Oczyszczalnia ścieków (ul. Gliwicka): 77 480 25 30

Back to top