Strona główna » RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Administratorem  Państwa Danych  Osobowych jest Spółka Miejskie Wodociągi  i Kanalizacja w Kędzierzynie -Koźlu Spółka z o. o z siedzibą przy ul. Filtrowej 14 , w Kędzierzynie -Koźlu (kod pocztowy: 47-200), tel.: 77 480 13 00, adres email: sekretariat@mwik.com.pl.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor@mwik.com.pl

 1. Celem przetwarzania danych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy, w celu jej zawarcia i realizacji. Niezbędne może być również przetwarzanie danych dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych w interesie publicznym.
 2. Przetwarzanie danych realizowane będzie w oparciu o artykuł 6 ust 1 lit b,c,d,e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. urz. UE L 119 z 4.05 . 2016r ).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały powierzaniu jedynie podmiotom trzecim upoważnionym na podstawie Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu z wyjątkiem przetwarzania  przez system radiowego  odczytu liczników.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Polityka plików cookies

Cookies – czyli ciasteczka. Są to pliki tekstowe, które są wykorzystywane do przesyłania informacji między Twoim komputerem a stroną internetową.

Zasadniczo wyróżniamy dwa rodzaje plików cookies:

 1. Techniczne – które służą do tego, by strona właściwie wyglądała. Dzięki takim plikom rozpoznajemy jaka jest wielkość/rozdzielczość ekranu i strona może się do niej dostosować, dzięki czemu strona dostarcza właściwie, dostosowane do urządzenia treści, by maksymalnie ułatwić korzystanie z niej. Takie pliki używamy. Bez ich akceptacji, strona może działać nieprawidłowo, a przecież tego nie chcemy.
 2. Marketingowe – które służą identyfikowaniu Ciebie na stronie i przesyłanie dostosowanych do Ciebie treści – z przyjemnością możemy poinformować, że szanujemy naszych klientów, i nie profilujemy ich ani nie przesyłamy wycelowanych treści marketingowych.

Jeśli chcesz wyczyścić pliki cookies, możesz to wykonać za pomocą swojej przeglądarki internetowej.

Chrome

 1. Otwórz Chrome. na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Ustawienia .
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo. Pliki cookie i inne dane witryn.
 4. Kliknij Zobacz wszystkie dane witryn i uprawnienia. Wyczyść wszystkie dane.
 5. Aby potwierdzić, kliknij Wyczyść.

Firefox

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje. Naciśnij przycisk menu i wybierz Opcje. …
 2. Przejdź do panelu Prywatność i bezpieczeństwo, a następnie do sekcji Ciasteczka i dane stron.
 3. Kliknij przycisk Wyczyść dane. …
 4. Naciśnij Wyczyść.

Edge

W przeglądarce Edge wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko w prawym górnym rogu okna przeglądarki. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Prywatność, wyszukiwanie i usługi. Wybierz pozycję Wybierz elementy do wyczyszczenia w obszarze Wyczyść dane przeglądania > Wyczyść dane przeglądania teraz

Jeśli posiadasz inną przeglądarkę, prosimy o zapoznanie się z informacjami producenta przeglądarki.

Z wyrazami szacunku Wodociągi Miejskie i Kanalizacja w Kędzierzynie Koźlu