Strona główna » Strefa klienta » Radiowe odczyty wodomierzy

SZANOWNI ODBIORCY

Zawiadamiamy, że w celu usprawnienia i ułatwienia odczytów wodomierzy zabudowanych w piwnicach budynków wymieniamy wodomierze zgodnie z terminem legalizacji i montujemy nowe wraz z nadajnikami impulsów radiowych, które umożliwiają zdalny odczyt wodomierza.

Prosimy o umożliwienie dostępu monterom naszej Spółki do pomieszczeń, w których zamontowane są wodomierze oraz zabezpieczenie wodomierzy wraz z nadajnikiem przed zniszczeniem lub uszkodzeniem (koszt nadajnika trzykrotnie przewyższa koszt wodomierza).

Przypominamy, że zgodnie z umową:

obowiązkiem Odbiorcy jest wydzielenie pomieszczenia lub studni wodomierzowej, przeznaczonej do zainstalowania wodomierza głównego z zaworem oraz utrzymanie tych pomieszczeń w należytym stanie, w celu zabezpieczenia wodomierza głównego przed zalaniem, zamarznięciem, uszkodzeniem mechanicznym, kradzieżą oraz dostępem osób niepowołanych;
Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Dostawcy o stwierdzeniu zerwania plomby, uszkodzenia, przemieszczenia lub kradzieży wodomierza głównego;
Odbiorca zobowiązany jest pokryć Dostawcy koszty powstałe na skutek interwencji służb pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego, w przypadku uszkodzeń instalacji i przyłączy będących w posiadaniu Odbiorcy oraz zniszczenia wodomierza;
Prowadzona inwestycja ma usprawnić naszą współpracę i umożliwić stały monitoring pracy wodomierzy.

Wszelkie zapytania prosimy kierować do Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta przy ulicy Filtrowej 14 lub pod numery telefonów 774801308, 774801309, 774801310.

Pod tymi numerami prosimy też uzgadniać terminy dostępu do wymiany wodomierzy, w przypadku, gdy monterzy zostawią informację z prośbą o pilny kontakt.