Strona główna » Usługi kanalizacyjne

Świadczymy usługi  sprzętem specjalistycznym w zakresie udrażniania i czyszczenia sieci, przyłączy i urządzeń kanalizacyjnych. Realizujemy prace związane z budową, naprawą bądź usuwaniem awarii na sieciach i przyłączach kanalizacyjnych. Ponadto oferujemy możliwość wykonania inspekcji TV kanałów sieci kanalizacyjnych. Poniżej cennik wynajmu sprzętu i usług świadczonych przez MWiK.