Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Wersja dla niedowidzących
WAŻNE: UWAGA! Z powodu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej, nastąpi przerwa w dostawie wody w części ulicy Wyspiańskiego. Prace związane z usunięciem awarii mogą potrwać do godziny 18.00. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
RODO informacja
e-faktura - nowa usługa w MWiK    instrukcja

Czy woda dostarczana z ujęć znajdujących się na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle jest bezpieczna dla ludzi?

Aby nasza woda spełniała wymagania norm polskich i Unii Europejskiej pod względem zdatności do spożycia musi zostać poddana procesom napowietrzania i filtracji w celu usunięcia zbyt dużej zawartości żelaza i manganu. Dokonuje się tego w Zakładach Uzdatniania Wody zlokalizowanych przy ul. Dunikowskiego i Grunwaldzkiej.

Walory zdrowotne jak i smakowe wody gwarantuje źródło jej pochodzenia, a mianowicie zasoby obszarów wodonośnych trzecio- i czwartorzędowych wydobywane ze studni głębinowych o głębokości ok. 100 ppt.

Wody te zawierają w swoim składzie wiele cennych dla zdrowia minerałów, ze szczególnym udziałem wapnia i magnezu. Próbki wody pobierane są przez pracownika laboratorium, w obecności przedstawiciela ekipy wodociągowej przedsiębiorstwa zgodnie
z wyznaczonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu, jak również przez pracowników niezależnego laboratorium akredytowanego, harmonogramem obowiązującym w danym roku kalendarzowym. Określa on zarówno terminy, jak i punkty poboru próbek wody do badania. Niezależnie od powyższego badania kontrolne wykonywane są również przez laboratorium zakładowe. Przeprowadzane badania dzielą się odpowiednio na wykonywane w ramach monitoringu kontrolnego (badania podstawowe) oraz przeglądowego (badania szczegółowe).

Niezależnie od zlecanych przez przedsiębiorstwo badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wykonuje własne badania kontrolne jakości wody na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle. Badana woda spełnia wszelkie normy wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Czy mogę pić wodę bezpośrednio z kranu?

Tak, można pić wodę bezpośrednio z kranu i nie wymaga ona uprzedniego przegotowania. Woda dostarczana przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kędzierzynie-Koźlu spełnia wszelkie wymogi, które stawiane są wodzie spożywczej dostarczanej do odbiorców wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu
Sp. z o.o. nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powierza laboratoriom, spełniającym wszelkie ku temu niezbędne wymogi.

Skąd bierzemy wodę dla Miasta Kędzierzyna-Koźla?

Jednym z głównych zadań naszej firmy, jest dostarczanie mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla czystej i zdrowej wody.

Z eksploatowanych stacji i zakładu uzdatniania wody poprzez system zbiorników i pompowni, woda kierowana jest do sieci miejskiej pod ciśnieniem około 0,4 MPa. W systemie wodociągowym Kędzierzyna-Koźla jest ono regulowane na głównej sterowni zlokalizowanej w Zakładzie Uzdatniania Wody przy ul. Dunikowskiego.

Na system wodociągowy w mieście składa się sieć wodociągowa (o długości 196 km) oraz przyłącza wodociągowe (o długości 97 km) doprowadzające wodę do budynków. Największą średnicę (DN 500 mm) ma wodociąg magistralny łączący ze sobą Zakłady Uzdatniania Wody.

ZAKŁAD UZDATNIANIA WODY DUNIKOWSKIEGO

Ujęcie „DUNIKOWSKIEGO" jest zespołem obiektów i urządzeń, które służą do ujmowania, uzdatniania i retencjonowania wody, zaopatrującym w wodę mieszkańców Kędzierzyna (Pogorzelec), Koźla, Koźla-Rogów, Koźla Portu, Kłodnicy, a także jednostki Gminy Reńska Wieś (Reńska Wieś, Dębowa, Długomiłowice, oraz Kobylice które należą do Gminy Cisek).

W skład UJĘCIA „DUNIKOWSKIEGO" wchodzą:
- 4 studnie głębinowe oznaczone szeregiem Rs-I , Rs-II, Rs-III, Rs-IV
- 1 studnia głębinowa R-1,
- Zakład Uzdatniania Wody,
- zbiornik wody czystej,
- sieć rozdzielcza ścieków deszczowych i technologicznych z wylotem do cieku
Młynówka

Studnie, którymi następuje pobór wody to studnie czwartorzędowe z użytkowego poziomu wodonośnego rynny erozyjnej.

STACJA UZDATNIANIA WODY KĘDZIERZYN

W skład UJĘCIA „KĘDZIERZYN" wchodzą:

- studnie głębinowe trzeciorzędowe oznaczone numerami Ia, Vz, VIr, VII, VIII,

- stacja uzdatniania wody

- zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej zlokalizowane przy poszczególnych
stacjach uzdatniania wody

- pompownia II°

Ujęcie „KĘDZIERZYN" jest zespołem obiektów i urządzeń, które służą do ujmowania, uzdatniania i retencjonowania wody, zaopatrującym w wodę mieszkańców Kędzierzyna – osiedle Śródmieście, NDM, Piasty oraz Blachownię (ul. Przyjaźni), Azoty, Lenartowice, Sławięcice i osiedle Cisowa

Czy warto montować filtry do wody?

Wodę w Kędzierzynie-Koźlu można pić prosto z kranu i jest ona nie tylko całkowicie bezpieczna, ale i smaczna.

Woda dostarczana przez przedsiębiorstwa wodociągowe nie wymaga dodatkowego uzdatniania za pomocą filtrów domowych. Co więcej, uzdatnianie wody płynącej z kranów może niekorzystnie wpływać na nasze zdrowie. Zawiera ona bowiem pierwiastki naturalnie występujące w ludzkim organizmie, niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. Decydując się na zamontowanie filtru odbiorca musi mieć świadomość, iż może on być źródłem uzdatniania wody, ale w zależności od rodzaju filtru, także jej zanieczyszczania lub całkowitego wyjałowienia. Nie bez znaczenia są także wysokie koszty zakupu i użytkowania filtrów. Im bardziej skomplikowany filtr, tym koszt jego eksploatacji jest wyższy. Często firmy sprzedające filtry odwróconej osmozy proponują wykonanie bezpłatnego badania jakości wody. Bez względu na to, czy sprawdzamy wodę z kranu czy wodę mineralną znanej marki, po takim eksperymencie wytrąci się z niej osad. Nie oznacza to jednak, że są to substancje szkodliwe. Woda powinna bowiem zawierać pewne pierwiastki korzystne dla ludzkiego organizmu. Tego typu "analizy" jedynie zaciemniają sytuację i tak naprawdę nie mówią nic o jakości wody w naszych kranach. Rzetelne badania jakości wody możliwe są jedynie w profesjonalnych laboratoriach. Takie badania są prowadzone przez akredytowane laboratorium SGS Polska S.A. co oznacza, że jego wyniki są w pełni obiektywne. Dodatkowo nadzór sanitarny nad wodą pełnią też służby Państwowego Inspektoratu Sanitarnego (Sanepid), które w razie jakichkolwiek nieprawidłowości mogą nawet nakazać przerwanie dostaw wody. Taki system gwarantuje pełne bezpieczeństwo dla osób pijących wodę bezpośrednio z kranu.

Czy twarda woda jest szkodliwa

O tym, że twarda woda płynąca z naszych kranów jest zdrowa przekonuje między innymi prof. Marek Biziuk z Katedry Chemii Analitycznej na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej.

- Twarda woda zawiera duże ilości soli wapnia i magnezu, głównie wodorowęglanów, a osad, widoczny szczególnie przy gotowaniu wody, to wytrącające się, nierozpuszczalne w wodzie węglany wapnia i magnezu. Wapń i magnez są makroelementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, często je suplementujemy, a więc nie powinniśmy się obawiać ich obecności w wodzie i nie powinno nas to zniechęcać do jej picia - wyjaśnia.
Przed wypiciem wody kranowej nie ma potrzeby jej filtrować ani przegotowywać, a bywa to wręcz działanie niewskazane. - Woda z kranu zawiera całą gamę potrzebnych dla naszego organizmu mikroelementów i makroelementów i nie powinniśmy ich usuwać - mówi prof. Marek Biziuk. - Ostrzegam przed stosowaniem filtrów z odwrotną osmozą, które usuwają z wody wszystkie potrzebne składniki. Ostrzegam też przed nieumiejętnym i zbyt długim stosowaniem filtrów węglowych. Zgromadzona w nich materia organiczna jest świetną pożywką dla nicieni i bakterii. Woda w sieci wodociągowej jest wystarczająco oczyszczana w stacjach uzdatniania, nie ma potrzeby jej filtrowania i przegotowywania przed spożyciem.

Rozwiązanie umowy z MWiK Kędzierzyn-Koźle

Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę na pisemny wniosek, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z nowym Odbiorcą Usług – odbiorcy indywidualni

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z nowym Odbiorcą Usług – odbiorcy indywidualni

1. Tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa darowizny, postanowienie w sprawie nabycia spadku, umowa najmu/dzierżawy);
2. Protokół zdawczo – odbiorczy przejęcia – przekazania nieruchomości ze stanem wodomierza;
3. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy (w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba).
4. Wniosek o zawarcie umowy