Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Wersja dla niedowidzących
WAŻNE: W związku z pracami remontowymi przy ul. Ligonia do 31.10.2017 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Za niedogodności przepraszamy.
MWiK informuje odbiorców korzystających z usług Banku BGŻ o zmianie w dokonywaniu opłat od 01.08.2017. Wtorki i czwartki bez opłat, pozostałe dni Bank BGŻ będzie pobierał opłaty w wysokości 0,5% kwoty - min 10 PLN.

SZANOWNI ODBIORCY

Zawiadamiamy, że w celu usprawnienia i ułatwienia odczytów wodomierzy zabudowanych w piwnicach budynków wymieniamy wodomierze zgodnie z terminem legalizacji i montujemy nowe wraz z nadajnikami impulsów radiowych, które umożliwiają zdalny odczyt wodomierza.

Prosimy o umożliwienie dostępu monterom naszej Spółki do pomieszczeń, w których zamontowane są wodomierze oraz zabezpieczenie wodomierzy wraz z nadajnikiem przed zniszczeniem lub uszkodzeniem (koszt nadajnika trzykrotnie przewyższa koszt wodomierza).

Przypominamy, że zgodnie z umową:

  • obowiązkiem Odbiorcy jest wydzielenie pomieszczenia lub studni wodomierzowej, przeznaczonej do zainstalowania wodomierza głównego z zaworem oraz utrzymanie tych pomieszczeń w należytym stanie, w celu zabezpieczenia wodomierza głównego przed zalaniem, zamarznięciem, uszkodzeniem mechanicznym, kradzieżą oraz dostępem osób niepowołanych;
  • Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Dostawcy o stwierdzeniu zerwania plomby, uszkodzenia, przemieszczenia lub kradzieży wodomierza głównego;
  • Odbiorca zobowiązany jest pokryć Dostawcy koszty powstałe na skutek interwencji służb pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego, w przypadku uszkodzeń instalacji i przyłączy będących w posiadaniu Odbiorcy oraz zniszczenia wodomierza;

Prowadzona inwestycja ma usprawnić naszą współpracę i umożliwić stały monitoring pracy wodomierzy.

Wszelkie zapytania prosimy kierować do Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta przy ulicy Filtrowej 14 lub pod numery telefonów 774801308, 774801309, 774801310.

Pod tymi numerami prosimy też uzgadniać terminy dostępu do wymiany wodomierzy, w przypadku, gdy monterzy zostawią informację z prośbą o pilny kontakt.