Dział produkcji wody i monitoringu sieci zajmuje się jednym z głównych zadań firmy, jakim jest dostarczanie mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla czystej i zdrowej wody.

Walory zdrowotne wody gwarantuje źródło jej pochodzenia, a mianowicie zasoby obszarów wodonośnych trzecio- i czwartorzędowych wydobywane ze studni głębinowych o głębokości ok. 100 ppt.

Wody te zawierają w swoim składzie wiele cennych dla zdrowia minerałów, ze szczególnym udziałem wapnia i magnezu.

Aby nasza woda spełniała wymagania norm polskich i wytyczne WHO pod względem zdatności do spożycia musi zostać poddana procesom napowietrzania i filtracji w celu usunięcia zbyt dużej zawartości żelaza i manganu. Dokonuje się tego w Zakładach Uzdatniania Wody zlokalizowanych przy ul. Dunikowskiego i Grunwaldzkiej

Z eksploatowanych stacji uzdatniania wody poprzez system zbiorników i pompowni, woda kierowana jest do sieci miejskiej pod ciśnieniem od 0,4 MPa (w porze nocnej) do 0,5 MPa (w ciągu dnia). W systemie wodociągowym Kędzierzyna-Koźla jest ono regulowane na głównej sterowni zlokalizowanej w Zakładzie Uzdatniania Wody przy ul. Dunikowskiego.

Na system wodociągowy w mieście składa się sieć wodociągowa (o długości 196 km) oraz przyłącza wodociągowe (o długości 97 km) doprowadzające wodę do budynków. Największą średnicę (DN 500 mm) ma wodociąg magistralny łączący ze sobą Zakłady Uzdatniania Wody.

W ostatnich latach priorytetowym zadaniem pracowników i kierownictwa działu jest ograniczanie strat wody poprzez wprowadzenie do codziennej pracy elementów aktywnej kontroli wycieków (AKW). W realizacji tego celu pomaga nam system monitoringu pompowni, a do lokalizacji wycieków wykorzystujemy najnowszej generacji korelator krzyżowy, loggery szumów oraz geofon. Każdy wykryty wyciek wody, każdy zaoszczędzony w ten sposób m3, to niższa cena wody w przyszłości, to większy jej zapas pozostawiony przyszłym pokoleniom.

ZAKŁAD UZDATNIANIA WODY DUNIKOWSKIEGO

Ujęcie „DUNIKOWSKIEGO” jest zespołem obiektów i urządzeń, które służą do ujmowania, uzdatniania i retencjonowania wody, zaopatrującym w wodę mieszkańców Kędzierzyna (Pogorzelec), Koźla, Koźla-Rogów, Koźla Portu, Kłodnicy, a także jednostki Gminy Reńska Wieś (Reńska Wieś, Dębowa, Długomiłowice, oraz Kobylice które należą do Gminy Cisek).

  • W skład UJĘCIA „DUNIKOWSKIEGO” wchodzą:
  • 4 studnie głębinowe oznaczone szeregiem Rs-I , Rs-II, Rs-III, Rs-IV
  • 1 studnia głębinowa R-1,
  • Zakład Uzdatniania Wody,
  • zbiornik wody czystej,

Studnie, którymi następuje pobór wody to studnie czwartorzędowe z użytkowego poziomu wodonośnego rynny erozyjnej.

STACJA UZDATNIANIA WODY KĘDZIERZYN

W skład UJĘCIA „KĘDZIERZYN” wchodzą:

  • studnie głębinowe trzeciorzędowe oznaczone numerami Ia, Vz, VIr, VII, VIII,
  • stacja uzdatniania wody
  • zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej
  • pompownia II°

Ujęcie „KĘDZIERZYN” jest zespołem obiektów i urządzeń, które służą do ujmowania, uzdatniania i retencjonowania wody, zaopatrującym w wodę mieszkańców Kędzierzyna – osiedle Śródmieście, NDM, Piasty oraz Blachownię (ul. Przyjaźni), Azoty, Lenartowice, Sławięcice i osiedle Cisowa