Archiwa Historia - MWiK Kędzierzyn-Koźle

Na terenie miasta obowiązuje rozdzielczy system kanalizacji składający się z kanalizacji sanitarnej przeznaczonej wyłącznie do odprowadzania ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych oraz kanalizacji deszczowej przeznaczonej do odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych gruntowych (z odwodnień, wykopów i drenaży).

Ścieki sanitarne rozbudowanym systemem kanałów grawitacyjnych, ciśnieniowych i podciśnieniowych spływają do miejskiej …

Dział produkcji wody i monitoringu sieci zajmuje się jednym z głównych zadań firmy, jakim jest dostarczanie mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla czystej i zdrowej wody.

Walory zdrowotne wody gwarantuje źródło jej pochodzenia, a mianowicie zasoby obszarów wodonośnych trzecio- i czwartorzędowych wydobywane ze studni głębinowych o głębokości ok. 100 ppt.

Wody …

Na terenie Kędzierzyna-Koźla funkcjonuje obecnie jedna oczyszczalnia ścieków komunalnych, zlokalizowana przy ul. Gliwickiej. Przejęła ona funkcję oczyszczalni  istniejącej na tym terenie od lat 60-tych XX w oraz oczyszczalni ścieków z lat 30-tych XX w , która znajdowała się w Koźlu przy ul. Gazowej.

Budowa obiektu w zbliżonym do obecnego kształcie …

[post_grid id='2789']

Numer alarmowy: 994

Dane adresowe

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Filtrowa 14

KRS Opole 0000052765
Kapitał Zakładowy: 159 633 000,00

NIP: 749-000-52-08
Regon: 530553361

Biuro Obsługi Klienta

77 480 13 09
77 480 13 10
505 876 356
bok@mwik.com.pl

Ważne numery

Pogotowie wod-kan (całą dobę): 994

Dyspozytor (całą dobę): 77 480 25 20

Dział Kanalizacji (ul. Grunwaldzka):
77 472 47 80

Oczyszczalnia ścieków (ul. Gliwicka): 77 480 25 30

Back to top