Na terenie Kędzierzyna-Koźla funkcjonuje obecnie jedna oczyszczalnia ścieków komunalnych, zlokalizowana przy ul. Gliwickiej. Przejęła ona funkcję oczyszczalni  istniejącej na tym terenie od lat 60-tych XX w oraz oczyszczalni ścieków z lat 30-tych XX w , która znajdowała się w Koźlu przy ul. Gazowej.

Budowa obiektu w zbliżonym do obecnego kształcie rozpoczęła się w połowie 1996 roku a zakończona została w 1999r. W wyniku tej inwestycji, powstała mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z obiektami gospodarki osadowo-gazowej.

Kolejna rozbudowa obiektu miała miejsce w latach 2006-2011, której celem było zwiększenie niezawodności pracy oczyszczalni oraz wybudowanie suszarni osadów, której zadaniem jest minimalizacja ilości osadu powstającego w wyniku procesu oczyszczania ścieków.

Zarówno podczas pierwszej jak i drugiej inwestycji teren oczyszczalni ścieków został całkowicie zalany podczas powodzi, które miały miejsce w maju 1997 roku i czerwcu 2010 roku. Aby zapobiec takim sytuacjom, w 2022 roku zakończona została budowa wału przeciwpowodziowego chroniącymi oczyszczalnię ścieków przed powodzią.