Ograniczony dostęp dla klientów

Szanowni Odbiorcy!


Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o. o.

w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa COVID-19
wprowadzają środki ostrożności i ograniczają dostęp dla Klientów
w siedzibie Spółki przy ulicy Filtrowej 14.


Nadal jesteśmy dostępni w godzinach pracy 700 – 1500 pod numerami telefonów:

w sprawie umów, faktur, wodomierzy – 77 4801309 i 77 4801310, 505 876 356,

w sprawie zapłat – 77 4801315

sekretariat – 77 4801300

zgłoszenie awarii – 77 4802520 lub 994 – całodobowy

Wszelkie w nioski i dokumenty mogą być składane drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mwik.com.pl

MWiK 2019