Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kłodnica”

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Kłodnica. W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odcinków sieci kanalizacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, przebudowy istniejącej sieci wodociągowej, tłoczni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami towarzyszącymi. Pełny tekst w BIP

MWiK 2019