Stan wodomierza można zgłosić na kilka sposobów:

  • przez formularz na stronie internetowej MWiK
  • emailem na adres bok@mwik.com.pl
  • telefonicznie – na numer BOK 77 48 01 309/310
  • wysyłając zdjęcie wodomierza na nr 505 876 356 lub email bok@mwik.com.pl


Należy podać stan wodomierza i numer klienta oraz datę odczytu.

Stan wodomierza należy podać w pełnych metrach sześciennych, odczytując wartość z czarnych pól, pomijając pola czerwone. Wodomierz przedstawiony poniżej wskazuje 0m3

MWiK 2019